آدمک اخر دنياست بخند..?

 
 
نویسنده : مهدی . - ساعت ۳:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٧/٢۳
 

روزي دروغ به حقيقت گفت : مــــيل داري باهم به دريـــا برويم و شنـــا کنيم  

 ،         حقيقــت ساده لــوح پذيرفت و گول خورد . آن دو با هم به کنار ساحل رفتند ،   وقتي   

                             به ساحل رسيدند حقيقت لباسهايش را در آورد . دروغ حيلــــه گـــر لباسهاي او را

                   پوشيد و رفت . از آن روز هميشه حقيقت عــــريان و زشت است ،  اما دروغ در 

    لبــــــاس حقيقت با ظاهري آراسته نمايان مي شود   ...