آدمک اخر دنياست بخند..?

 
 
نویسنده : مهدی . - ساعت ۱٠:٢٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/۱٠/۳
 

چی می شد اگه خدا امروز وقت نداشت به ما بركت بده چرا كه دیروز ما وقت نكردیم از او تشكر كنیم .
چی می شد اگه خدا فردا دیگه ما را هدایت نمی كرد چون امروز اطاعتش نكردیم
.
چی می شد اگه خدا امروز با ما همراه نبود چرا كه امروز قادر به دركش نبودیم
.
چی می شد دیگه هرگز شكو فا شدن گلی را نمی دیدیم چرا كه وقتی خدا بارون فرستاده بود گله كردیم
.
چی می شد اگه خدا عشق و مراقبتش را از ما دریغ می كرد چرا كه ما از محبت ورزیدن به دیگران دریغ كردیم
.
چی می شد اگه خدا فردا كتاب مقدسش را از ما می گرفت چرا كه امروز فرصت نكردیم آنرا بخوانیم
.
چی می شد اگه خدا در خا نه اش را می بست چون ما در قلبهای خود را بسته ایم
.
چی می شد اگه خدا امروز به حرفهایمان گوش نمی داد چون دیروز به دستوراتش خوب عمل نكردیم
.
       چی می شد اگه خدا خواسته هایمان را بی پاسخ می گذاشت چون فراموشش كردیم